Chcesz stać się kierowcą zawodowym w zakresie przewozu rzeczy? Musisz ukończyć odpowiednie szkolenie – kurs na przewóz rzeczy na nowych zasadach. To, czy dotyczyć Cię będzie kwalifikacja wstępna (lub kwalifikacja wstępna przyspieszona) czy szkolenie okresowe, zależy od tego, kiedy uzyskałeś uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C.

Kwalifikacja wstępna (oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona) dotyczy wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C, wydane po 10 września 2009 roku (włącznie). Osoby, które ukończyły 21. rok życia odbywają szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin dla osób poniżej 21. roku życia. Kwalifikacja wstępna przyspieszona – w wymiarze 140 godzin – dotyczy kierowców powyżej 21. roku życia.

Celem kursu jest przygotowanie kierowców do przewożenia rzeczy i podniesienie ich kompetencji zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Podczas zajęć podejmowana jest tematyka dotycząca między innymi: wybranych zagadnień z przepisów o Ruchu drogowym, racjonalnego kierowania pojazdem i bezpieczeństwo w transporcie drogowym, znajomość rynku w przewozie drogowym, kształcenia zawodowego w zakresie logistyki.

Kurs kwalifikacji wstępnej (lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej) kończy się egzaminem państwowym. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku możliwe jest otrzymanie świadectwa kwalifikacji.

Szkolenie okresowe kierowców – jako kurs na przewóz rzeczy na nowych zasadach – obowiązuje wszystkie osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C, wydane przed 10 września 2009 roku. Powtarza się je co 5 lat.

Jego celem jest podniesienie kompetencji kierowców zawodowych z zakresu bezpiecznego wykonywania przewozu rzeczy i racjonalnego zachowania w ruchu drogowym. Szkolenie nie kończy się egzaminem. Wpis do prawa jazdy uzyskuje się zaraz po zakończeniu kursu.

Jeżeli chcesz rzetelnie przygotować się do pracy kierowcy zawodowego z zakresu przewozu rzeczy? Skorzystaj z oferty ośrodka ABC-Szkolenia. Wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra stawia nasze kursy na wysokim poziomie. A wszystko to dostosowane do potrzeb i wymagań każdego kursanta.