Kierowca

Chcesz ponieść swoje kompetencje? Zamierzasz zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami? Ośrodek ABC-Szkolenia zaprasza wszystkich kandydatów na kierowców, również zawodowych. W naszej ofercie znajduje się bogaty wybór szkoleń z zakresu: prawa jazdy kategorii A, B, C, D, B+E, C+E. Kierowcom zawodowym proponujemy kursy pozwalające uzyskać świadectwa kwalifikacji. Oferujemy ponadto szkolenia pozwalające na przewóz materiałów klasyfikowanych jako […]

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Zamierzasz rozpocząć pracę jako kierowca zawodowy, lecz posiadane przez Ciebie uprawnienia na przewóz osób / rzeczy nie są wystarczające? Chcesz podnieść swoje kompetencje, uzupełniając swoje kwalifikacje o brakujący kurs? Sprawdź, czy kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest rozwiązaniem dla Ciebie. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kierowców, którzy: ukończyli 21 rok życia, mają pozwolenie na przewóz osób, […]

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Masz już za sobą kurs kwalifikacji wstępnej? Zależy Ci na poszerzeniu swoich kompetencji o przewóz rzeczy lub osób, zgodnie z uzyskanymi wcześniej uprawnieniami? Nie musisz ponownie przechodzić wielogodzinnego szkolenia. Wystarczy, że wybierzesz kwalifikację wstępną uzupełniającą. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs przeznaczony dla osób, które: posiadają uprawnienia do przewozu rzeczy i prawo jazdy kategorii D, a […]

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Posiadasz prawo jazdy kategorii C lub D? Chcesz stać się kierowcą zawodowym z zakresu przewozu rzeczy lub osób? Sprawdź czy kwalifikacja wstępna przyspieszona to kurs odpowiedni dla Ciebie. Do szkolenia mogą podejść wyłącznie te osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C wydane po 10 września 2009 roku, a które ukończyły 21 lat. Kwalifikacja wstępna przyspieszona […]

Kwalifikacja wstępna

Chcesz zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób? Kwalifikacja wstępna – która zastąpiła dawny kurs na przewóz rzeczy lub osób – jest kursem przeznaczonym dla Ciebie. Kurs na kwalifikację wstępna dotyczy wyłącznie tych osób poniżej 21. roku życia, które posiadają prawo jazdy kategorii C wydane po 10 września 2009 roku, i które chcą uzyskać możliwość […]

KURS NA PRZEWÓZ RZECZY NA NOWYCH ZASADACH

Chcesz stać się kierowcą zawodowym w zakresie przewozu rzeczy? Musisz ukończyć odpowiednie szkolenie – kurs na przewóz rzeczy na nowych zasadach. To, czy dotyczyć Cię będzie kwalifikacja wstępna (lub kwalifikacja wstępna przyspieszona) czy szkolenie okresowe, zależy od tego, kiedy uzyskałeś uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C. Kwalifikacja wstępna (oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona) dotyczy wszystkich kierowców […]